Lihaco Brand cam kết mang lại dịch vụ hoàn hảo, uy tín, nhanh gọn. Sự thành công của quý đối tác là niềm vinh hạnh của công ty chúng tôi. Rất hân hạnh được hợp tác!

Kế hoạch hoạt động ngành Hải quan năm 2018

Ngày 16/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số116/QĐ-TCHQ​ về kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2018.
 

Ban hành kèm theo quyết định này là kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2018.

Theo đó, căn cứ chức năng nhiệm vụ và các hoạt động liên quan, các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức triển khai nội dung tại kế hoạch và thực hiện báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định tại Đề án quản trị kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Chỉ tiêu phấn đấu năm 2018 của ngành Hải quan được nêu trong kế hoạch triển khai gồm:

- 100% Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm soát được thời gian giải phóng hàng và xác định được Chỉ tiêu giảm thời gian cho năm 2019;

- Sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 70% trở lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu: Tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, sự phục vụ của công chức hải quan, kết quả giải quyết thủ tục hành chính về hải quan, đánh giá chung về chính sách pháp luật hải quan trong các cuộc khảo sát chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- 07 Cục Hải quan tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bình Dương, Đà Nẵng thực hiện đánh giá được năng lực chuyên môn đối với công chức thừa hành thuộc 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính (Thuế XNK, GSQL, KTSTQ, ĐTCBL, QLRR, Xử lý vi phạm).

Công chức thừa hành thuộc 6 lĩnh vực nghiệp vụ tại 6 đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục cũng sẽ được đánh giá về năng lực chuyên môn, gồm: Cục Thuế XNK, Cục GSQL, Cực KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục QLRR, Vụ Pháp chế (xử lý vi phạm).

10:37:08   26/01/2018